تور خانه تاریخی مشیرالملک

گنجینه میراث اسلامی

رویداد

رونمایی


رونمایی ها

رویداد

سمینار


سمینار ها

رویداد

ورکشاپ


ورکشاپ ها

رویداد

دوسالانه


دوسالانه ها

رویداد

نمایشگاه


نمایشگاه ها

رویداد

مسابقه

مسابقه ها

رویداد

تور


تور ها

رویداد

کنگره

کنگره ها

01

رونمایی از توغ تیموری

رونمایی از توغ تیموری
علم جنگ یادگار تیموریان و متعلق قرن ۸ ه.ق
Image

02

کارگاه آموزشی اصول و قواعد عکاسی معماری

مدرس :داریوش فردی پور

03

تور خانه مشیرالملک

تور خانه تاریخی مشیرالملک
بازدیدی ویژه از خانه حاکم اصفهان

رویداد های بعدی

با ما در رویداد های بعدی همراه باشید

Image

تور خانه مشیرالملک

رونمایی از توغ تیموری

21 مرداد ماه

طیران آدمیت 2

نمایشگاه تذهیب خانم جعفری

21 مرداد ماه

29 مرداد ماه

گاهی عاشقانه به آسمان نگاه کن

نمایشگاه عکس داریوش فردی پور

دهمد شهریور ماه

رونمایی توغ تیموری

رونمایی از توغ تیموری یا علم جنگ متعلق قرن ۸ ه.ق

دهمد شهریور ماه

بیست و پنجم شهریورماه

کارگاه آموزشی اصول وقواعد عکاسی معماری

مدرس:داریوش فردی پور

دهم آبان ماه

تور خانه تاریخی مشیرالملک

بازدید از خانه حاکم اصفهان به صورت ویژه و. خاص

دهم آبان ماه

از آخرین رویداد های ما با خبر شوید

تمام اطلاعات رویداد های ما برای شما ارسال خواهد شد

شرکت کنید

با ارسال فرم زیر در رویداد مورد نظر خود شرکت نمایید.

Search